Iveco Schouten maakte de keuze om het klanttevredenheidsonderzoek telefonisch te laten uitvoeren. De medewerkster kreeg de juiste antwoorden boven tafel.

  • Dienst: telefonische interviews t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek
  • Resultaat: targets binnen afgesproken tijd en begroting behaald